Chợ Phiên Đồng Văn – Sáng chủ nhật bận rộn hàng tuần

Bài viết giới thiệu chợ phiên tại thị trấn Đồng Văn, một huyện vùng cao của Hà Giang và những lý do bạn nên thăm thú nơi này.