Chợ Phiên Mèo Vạc – Phiên Chợ Lớn Nhất Hà Giang

Chợ phiên Mèo Vạc mang những đặc trưng độc đáo và vẻ đẹp văn hóa địa phương, nơi được giữ gìn nhiều đặc điểm riêng của đồng bào Hà Giang.